EGZAMIN TEORETYCZNY:

Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z:

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)

b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1pkt)

Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut

 

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

 

EGZAMIN TEORETYCZNY:

Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z:

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)

b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1pkt)

Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt)

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt)

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt).

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) działanie sygnału dźwiękowego,
e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
f) działanie świateł mijania,
g) działanie świateł drogowych,
h) działanie świateł hamowania „STOP”,
i) działanie świateł kierunkowskazów,
j) działanie świateł awaryjnych,

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, lub w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a -e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f -m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2. Przygotowanie do jazdy – właściwe ustawienie lusterek włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

3. dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3: zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.
Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu).1. upewnienie się o możliwości jazdy:
a)wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).1. upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;
Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków\
Ominięcie przeszkody.1. upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

Ostatnie zadanie na placu manewrowym – Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – realizowane jest
od prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 • a) poziom oleju w silniku,
 • b) poziom płynu chłodzącego,
 • c) poziom płynu hamulcowego,
 • d) działanie sygnału dźwiękowego,
 • e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • f) działanie świateł mijania,
 • g) działanie świateł drogowych,
 • h) działanie świateł hamowania „STOP”,
 • i) działanie świateł kierunkowskazów,
 • j) działanie świateł awaryjnych,

 

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, lub w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a -e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f -m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

 

2. Przygotowanie do jazdy – właściwe ustawienie lusterek włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

 

3. dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

 • a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
 • b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 • c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 • d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3: zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.
Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu).1. upewnienie się o możliwości jazdy:

 • a)wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

 

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).1. upewnienie się o możliwości jazdy:

 • a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;
Sposób wykonania zadania:

 • a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 • b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
 • c) niepodpieranie się nogami,
 • d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • e) niepotrącanie pachołków\
Ominięcie przeszkody.1. upewnienie się o możliwości jazdy:

 • a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
Sposób wykonania zadania:

 • a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • c) niepodpieranie się nogami,
 • d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • e) niepotrącanie pachołków

 

Ostatnie zadanie na placu manewrowym – Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – realizowane jest
od prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.