EGZAMIN TEORETYCZNY: Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z: a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt) b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt) c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1pkt) Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z: a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt) b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt) c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt). Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na: 1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. 2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut  

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

 
EGZAMIN TEORETYCZNY: Pierwsze 20 pytań to część podstawowa dotycząca wiedzy ogólnej składająca się z: a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt) b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt) c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1pkt) Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, dotycząca wiedzy szczegółowej składająca się z: a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 3 pkt) b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (waga 2 pkt) c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (waga 1 pkt). Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na: 1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ,,TAK” lub ,,NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z bazy wiedzy podstawowej. Na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. 2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B lub C jednej odpowiedzi- dotyczy pytań z bazy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ): 1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, d) działanie sygnału dźwiękowego, e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych, f) działanie świateł mijania, g) działanie świateł drogowych, h) działanie świateł hamowania „STOP”, i) działanie świateł kierunkowskazów, j) działanie świateł awaryjnych, Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, lub w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a -e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f -m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego; 2. Przygotowanie do jazdy – właściwe ustawienie lusterek włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, 3. dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A: a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia, b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch), c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, d) podparcie pojazdu na podpórce; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3: zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu); Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu).1. upewnienie się o możliwości jazdy: a)wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8; 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami; 4) upewnianie się o możliwości skręcenia; Sposób wykonania zadania: a) niepodpieranie się nogami, b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).1. upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami; Sposób wykonania zadania: a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu c) niepodpieranie się nogami, d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, e) niepotrącanie pachołków\ Ominięcie przeszkody.1. upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda; Sposób wykonania zadania: a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h, b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo, c) niepodpieranie się nogami, d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, e) niepotrącanie pachołków Ostatnie zadanie na placu manewrowym – Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – realizowane jest od prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.
1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
 • a) poziom oleju w silniku,
 • b) poziom płynu chłodzącego,
 • c) poziom płynu hamulcowego,
 • d) działanie sygnału dźwiękowego,
 • e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • f) działanie świateł mijania,
 • g) działanie świateł drogowych,
 • h) działanie świateł hamowania „STOP”,
 • i) działanie świateł kierunkowskazów,
 • j) działanie świateł awaryjnych,
  Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, lub w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a -e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f -m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;   2. Przygotowanie do jazdy – właściwe ustawienie lusterek włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,   3. dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
 • a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
 • b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 • c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 • d) podparcie pojazdu na podpórce;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3: zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);  
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.
Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu).1. upewnienie się o możliwości jazdy:
 • a)wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8; 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami; 4) upewnianie się o możliwości skręcenia; Sposób wykonania zadania: a) niepodpieranie się nogami, b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,  
Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).1. upewnienie się o możliwości jazdy:
 • a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami; Sposób wykonania zadania:
 • a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 • b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
 • c) niepodpieranie się nogami,
 • d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • e) niepotrącanie pachołków\
Ominięcie przeszkody.1. upewnienie się o możliwości jazdy:
 • a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda; Sposób wykonania zadania:
 • a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • c) niepodpieranie się nogami,
 • d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • e) niepotrącanie pachołków
  Ostatnie zadanie na placu manewrowym – Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – realizowane jest od prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.