Teoria:

kurs przyspieszony- teoria w 5 dni ( wykłady odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych) W szkoleniu teoretycznym wykorzystywana jest bogata baza środków dydaktycznych: filmy video, plansze, slajdy oraz programy komputerowe. Oprogramowanie, które służy do sprawdzania wiedzy kursantów jest identyczne z tym, które używa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Tak więc staramy się maksymalnie stworzyć identyczne warunki jak na egzaminie państwowym. Po skończonej teorii mogą Państwo nadal korzystać z komputerów i na bieżąco weryfikować swoją wiedzę przez cały okres praktyki a nawet po jej zakończeniu tuż przed egzaminem. Na pierwsze wykłady przyjeżdża lekarz, który wykonuje niezbędne do ubiegania się o prawo jazdy badania.

Praktyka:

Po zakończeniu wykładów rozpoczynają się zmagania z samochodem. Każdy uczestnik kursu ma dyspozycji 30 godzin (zegarowych) jazd. Ponadto wprowadziliśmy w nasz kurs ćwiczenia przy użyciu symulatora poślizgu, ponieważ uważamy, że powinno to stanowić istotny element szkolenia kierowców w trakcie podstawowego szkolenia jak i posiadających już prawo jazdy. Ćwiczenia na urządzeniu pozwalają uświadomić kierującym niebezpieczeństwa związane z niedostosowaniem prędkości do trudnych warunków na drodze( jezdnia pokryta lodem, śniegiem, itp.) Wprowadziliśmy też jazdy na placu w alkogoglach żeby uświadomić kierującym jaki wpływ alkoholu ma na prowadzenie pojazdów. Nie można określić czasu trwania części praktycznej, ponieważ wszystko zależy od dyspozycyjności uczestnika kursu i jego indywidualnych ustaleń z instruktorem. Cały proces szkolenia kończy się egzaminem, zarówno teoretycznym jak i praktycznym. Towarzyszy mu atmosfera zbliżona do tej panującej na egzaminie państwowym przez co można sprawdzić się jeszcze przed ostatecznym zaliczeniem u egzaminatora i poprawić ewentualne niedociągnięcia.